Tur i Wiffertsholm skov

Ridetur ved Wiffertsholm Gods og Skov

https://www.endomondo.com/routes/970266830

Denne tur kan du selv ride.

Turen startes ved Ny Wiffertsholm og er 11 km. Den kan også startes hos mig Anni Andersen Hedevej 42 9575 Terndrup tlf. 50412352. dog bliver turen 6 km længere. Jeg rider gerne med og Guide dig/jer.

Fra Ny Wiffertsholm rider man gennem et større skovområde, hvor landskabet karakter til et herregårdslandskab med kæmpestore marker, alleer, enkeltstående træer på markerne osv.. Godset Wiffertsholm består af de to herregårde Ny og Gammel Wiffertsholm. Eventyrslottet Gammel Wiffertsholm med det kønne bindingsværk har rødder tilbage i middelalderen, selvom væsentlige dele af idyllen stammer fra begyndelsen af 1900-tallet. Ny Wiffertsholm er oprindelig udstykket fra godset, men hører nu igen til den imponerende ejendom på omkring 700 ha, hvoraf 200 er skov.
Man er glade for heste på Wiffertsholm - ingen tvivl om det - det vidner det årlige Wiffertsholmstævne om, der samler ryttere og eqvipager i stort tal. Men af hensyn til godsets drift og hensynet til jagtlejerne skal alle ture på ruten, som krydser godset, forud anmeldes til ejeren, Flemming Lindegård (tlf. 98337130/ 20110999).
 
Fra Wiffertsholm går turen nordpå til Terndrup hede, hvor der er flere muligheder for at krydse denne rest af de vidtstrakte heder, som for 100 år siden prægede den sandede egn. Da heden ikke bruges til græsning eller på anden vis plejes, er den langsomt ved at gro til med bjergfyr og andre nåletræer, men det er stadig muligt at glæde sig over hedens særegne plantesamfund med hedelyng, tyttebær, enebær, blåbær, klokkelyng o.s.v..
 Hederne er kulturlandskaber, betinget af menneskets brug og vedligeholdelse. Allerede oldtidsbønderne startede hededannelsen på grund af den udpining, deres dyrkning af jorden forårsagede.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE